Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin
Khiên băng Randuin
Khiên băng Randuin
Giá: 2850 (800)
+500 Máu  +70 Giáp
Nội tại DUY NHẤT: Khi bị đánh sẽ làm chậm tốc độ đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1 giây
Kích hoạt DUY NHẤT: Làm chậm tốc độ di chuyển của các kẻ địch xung quanh đi 35% trong 2 giây + 1 giây cho mỗi tổng 200 giáp với 200 kháng phép tướng bạn hiện có trong tầm 500  (60 giây thời gian hồi)
Được ghép từ:

Giáp cai ngục
Giáp cai ngục

Đai khổng lồ
Đai khổng lồ

Giáp lụa
Giáp lụa

Giáp lụa
Giáp lụa

Hồng ngọc
Hồng ngọc

Bình luận

Bình luận

Sidebar