Kiên cố

Kiên cố
Kiên cố
Kiên cố
Cấp: 1 | Thời gian hồi chiêu: 210s
Trụ Đồng minh: Tăng mạnh tốc độ hồi phục và Tốc độ Đánh trong 8 giây. Trụ Đối phương: Giảm sát thương gây ra đi 80% trong 8 giây.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar