Lá chắn

Lá chắn
Lá chắn
Lá chắn
Cấp: 4 | Thời gian phục hồi chiêu: 210s
Tạo lớp bảo hộ tạm thời giúp chặn 95 sát thương (dựa trên cấp của tướng) khỏi tướng của bạn trong 2 giây.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar