Lọ pha lê

Lọ Pha LêGiá: 345 Nội tại Duy Nhất: Khởi đầu với 3 điểm và tự hồi đầy lại mỗi khi bạn ghé thăm cửa hàng Nội tại Duy Nhất: Sử dụng một điểm tích trữ giúp hồi lại 120 máu và 60 năng lượng trong 12 giây.
Lọ pha lê
Lọ Pha Lê
Giá: 345
Nội tại Duy Nhất: Khởi đầu với 3 điểm và tự hồi đầy lại mỗi khi bạn ghé thăm cửa hàng
Nội tại Duy Nhất: Sử dụng một điểm tích trữ giúp hồi lại 120 máu và 60 năng lượng trong 12 giây.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar