Mắt vật tổ

Mắt vật tổ
Mắt vật tổ
Mắt vật tổ
Giá:0
Đây là trang bị miễn phí dành cho mọi người chơi. Cũng bởi vì miễn phí nên trang bị này có công dụng không bằng Mắt Xanh. Mắt Vật Tổ có tác dụng cắm một cọc mắt soi sáng bản đồ trong 60 giây (120 giây thời gian hồi). Khi tướng của bạn đạt cấp độ 9, thời gian tồn tại của mắt sẽ tự nâng cấp lên 120 giây. Hơn nữa, bạn có thể nâng cấp lên với 475 vàng để thành Vật Tổ Tím Tối Cao hoặc Vật Tổ Xanh Tối Cao.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar