Mắt xanh

Mắt xanh
Mắt xanh
Mắt xanh
Giá: 75
Click sử dụng: tạo ra một cọc tàng hình soi sáng khu vực rộng 1100 trong 3 phút.
Mỗi người chơi có thể sử dụng không quá 3 mắt xanh cùng lúc.
Sidebar