Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon
Mũ phù thủy Rabadon
Mũ phù thủy Rabadon
Giá: 3300(840)
+120 Sức mạnh Phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: Tăng sức mạnh phép thuật thêm 30%.
Ghép bởi:

Gậy quá khổ
Gậy quá khổ

Gậy bùng nổ
Gậy bùng nổ

Bình luận

Bình luận

Sidebar