Nanh Nashor

Nanh Nashors
Nanh Nashors
Nanh Nashor
Giá tổng cộng : 2920(920)
+50% Tốc độ Đánh
+60 Sức mạnh Phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: +20% Giảm thời gian hồi chiêu
Nội tại DUY NHẤT: Các đòn đánh thường gây thêm 15 (+15% Sức mạnh phép thuật) sát thương phép khi trúng đích.
Ghép bởi:

Kiếm chích
Kiếm chích

Sách quỷ
Sách quỷ

Dao găm
Dao găm

Dao găm
Dao găm

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật
Sách cũ

Bình luận

Bình luận

Sidebar