Nhảy và nện

Nhảy và nện
Nhảy và nện
Nhảy và nện
Tiêu hao: 65 Năng lượng
Khoảng cách: 700
Jax nảy bổ vào mục tiêu. Nếu đó là kẻ địch, anh ta tấn công gây 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+60% sức mạnh phép thuật) (+1.0 sát thương vật lý cộng thêm)
Sidebar