Song kiếm tai ương

Song kiếm tai ương
Song kiếm tai ương
Song kiếm tai ương
Giá:3000(950)
+80 Sức mạnh phép thuật
+250 Năng lượng
+5% Tốc độ di chuyển
Nội tại DUY NHẤT – Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm 75% dame phép thuật + 50% sức mạnh phép thuật của bạn (2 giây thời gian hồi).
Ghép bởi:

Linh hồn lạc lõng
Linh hồn lạc lõng

Thủy kiếm
Thủy kiếm

Bình luận

Bình luận

Sidebar