Tê cóng

Tê cóng
Tê cóng
Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Năng lương
Tầm: 650
Thời gian phục hồi: 5s
Anivia vỗ cánh chưởng một luồng gió lạnh vào một mục tiêu, gây 55/85/115/145/175 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Nếu mục tiêu đã bị Hạ Nhiệt, chúng phải chịu gấp đôi sát thương.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar