Thanh tẩy

Thanh tẩy
Thanh tẩy
Thanh tẩy
Cấp: 6 | Thời gian hồi chiêu: 210s
Loại bỏ các trạng thái vô hiệu hóa và bùa hại từ phép bổ trợ trên tướng của bạn đồng thời giảm thời gian hiệu lực của các trạng thái vô hiệu hóa mới bồi thêm vào đi 65% trong 3 giây kế tiếp.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar