Trừng phạt

Trừng phạt
Trừng phạt
Trừng phạt
Cấp độ: 10 | Thời gian hồi chiêu: 15s
Gây 390-1000 (tùy vào cấp độ tướng)sát thương chuẩn lên mục thiêu quái to hoặc khủng hoặc lính địch. Trừng phạt nhận thêm một điểm tích trữ mỗi 70s, tối đa 2 điểm. Trừng phạt quái to giúp nhận các cường hóa tùy biến.

 

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar