Trượng pha lê Rylai

Trượng pha lê Rylai
Trượng pha lê Rylai
Trượng Pha Lê Rylai
Giá tổng cộng : 2900(605)
+400 Máu
+100 Sức mạnh phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: Các sát thương phép của bạn sẽ có kèm hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu đi 35% trong 1.5 giây (15% đối với các phép tác động lên nhiều mục tiêu hoặc sát thương theo thời gian)
Ghép bởi:

Gậy bùng nổ
Gậy bùng nổ

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật
Sách cũ

Đai khổng lồ
Đai khổng lồ

Hồng ngọc
Hồng ngọc

Bình luận

Bình luận

Sidebar