Nhẫn phong thạch

 

Nhẫn phong thạch

Giá: 850

 

+60 Công phép

 

+20 Hồi năng lượng

 

+5% Tốc chạy

 

 

 

[Quân lương] – Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Công huân]: Hạ hoặc phụ hạ gục giúp nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm – Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.