Ogre Club Dota 2

Ogre Club Dota 2

Ogre Club

Giá:1000Mua từ cột Attributes
Tăng:+10 Strength
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Ogre Club là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Ogre Club cho bạn 200 máu và 0.3 hồi máu (riêng strength Hero được thêm 10 sát thương tay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.