Quả cầu băng

Quả cầu băng

Quả cầu băng

Quả cầu băng

Tiêu hao: 80/90/100/110/120 Năng lượng
Tầm: 1100
Thời gian phục hồi: 12/11/10/9/8
Phóng ra một quả cầu băng giá bay đến vị trí đã chọn, gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và Hạ Nhiệt các nạn nhân, làm chậm tốc độ di chuyển của chúng đi 20%.
Khi bay đến hết tầm hoặc Anivia kích hoạt kỹ năng lần nữa, quả cầu sẽ phát nổ, gây 60/90/120/150/180 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép trong một khu vực nhỏ và làm choáng những kẻ trúng chiêu trong 1 giây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.