Quelling Blade Dota 2

Quelling Blade Dota 2
Quelling Blade Dota 2
Giá:200Mua từ cột Armaments
Chủ động:Phá hủy cây hoặc mắt
Bị động:Tăng sát thương tay khi đánh lên quái
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Quelling Blade là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Armaments) hoặc mua ở Side Lane Shop.

Phá hủy cây hoặc mắt đối phương.
Tầm chặt cây: 350
Tầm phá mắt: 450
Cool down: 4
Lưu ý:
Chỉ được phép dùng lên cây (bao gồm cây từ Sprout​), hoặc mắt Observer Ward và Sentry Wards của đối phương.
Có thể dùng để phá bom của Techies​, với tầm sử dụng 450. Ngoại trừ Proximity Mines​
Không bị hồi chiêu khi dùng Battle Fury hay Iron Talon.

Tăng sát thương tay khi đánh lên quái.
Tăng nhiều hay ít phụ thuộc vào người trang bị là Hero đánh gần hay đánh xa.
Sát thương tăng (Đánh gần): 24
Sát thương tăng (Đánh xa): 7

 Lượng sát thương này bị giảm bởi trị số phân bóng.
Lưu ý:

 • Không cộng dồn tác dụng với các nguồn Quell khác
  (như Iron Talon, Battle Fury hay một Quelling Blade khác).
 • Chỉ tăng theo sát thương cơ bản (màu trắng – có được từ chỉ số chính).
  Sát thương cộng thêm (màu xanh – có được từ trang bị hay kĩ năng) không được tính.
 • Không tăng sát thương khi tấn công đồng minh (ví dụ: khi tự hủy lính phe mình).
 • Khi người sở hữu thay đổi dạng tấn công từ cận chiến sang đánh xa, hoặc ngược lại, thì sát thương cộng thêm từ Quell sẽ thay đổi theo ngay lập tức.
 • Kunkka​ không được tăng sát thương bởi Quell nếu chưa học Tidebringer​.
  • Đòn đánh kích hoạt Tidebringer​ sẽ không được tăng sát thương bởi Quell.
  • Khi Tidebringer​ đang hồi chiêu thì đòn đánh mới được tăng sát thương bởi Quell.
 • Quell được tính vào crit, cleave và lifesteal.
  Nên khi đánh lan (cleave), vào mục tiêu là creep, thì sát thương lan trong phạm vi sẽ tăng nhờ Quell.

  • Bắn lan của Elder Dragon Form​ được tăng sát thương khi đánh vào creep.
  • Đâm xuyên của Psi Blades​ được tăng sát thương khi tấn công creep.
  • Đánh bật của Moon Glaive​ không được tăng, vì chúng được tính theo phần trăm sát thương tay của người dùng.
 • Không hoạt động khi tấn công wards, buildings, Roshan, Lone Druid​’s Spirit Bear và đồng minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.