Staff of Wizardry Dota 2

Staff of Wizardry Dota 2

Staff of Wizardry Dota 2

Giá:1000Mua từ cột Attributes
Tăng:+10 Intelligence
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Một Staff of Wizardry cho bạn 120 mana, 0.4 hồi mana và 0.625% sát thương phép (riêng Intelligence Hero 10 sát thương tay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.