lmht

Thông tin, chiến thuật chơi và lên đồ các tướng trong liên minh huyền thoại.

Hướng dẫn chơi Blitzcrank hỗ trợ

Ưu khuyết điểm: Ưu điểm Khuyết điểm Hỗ trợ tốt Không có kỹ năng hồi lại máu Nhiều hiệu ứng khống chế Đầu game hay thiếu năng lượng Có kỹ năng gây đột biến (Q) Phụ thuộc vào kỹ năng Băng trụ tốt Dễ dàng bị cấu máu Có khả năng sống sót cao Khó thuần… read more »

Sidebar