máy giặt không start được

Hướng dẫn các mẹo trong đời sống, sức khỏe, thông tin sưu tầm và được trải nghiệm kiểm duyệt.

Hướng dẫn cách khắc phục máy giặt lỗi không start được

Máy giặt SamSung lỗi nhấn nút start không có tác dụng Vào luôn vấn đề, tự nhiên nó bị thôi, không rõ nguyên nhân, đôi khi máy giặt không nhấn được nút start, các nút khác vẫn hoạt động bình thường do các lỗi cơ bản như: Máy giặt bị khóa phím start do chức… read more »

Sidebar