Trượng trường sinh

Trượng Trường Sinh

Trượng Trường Sinh

Trượng Trường Sinh

Trượng trường sinh
Giá tổng cộng : 2800(740)
+450 Máu
+450 Năng lượng
+60 Sức mạnh phép thuật
Nội tại: Trang bị này giúp tăng 20 Máu, 20 Năng Lượng, và 2 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi điểm tích trữ (tối đa +200 Máu, +200 Năng Lượng và +20 Sức Mạnh Phép Thuật). Tăng 1 tích trữ mỗi phút (tối đa 10 điểm)
Nội tại DUY NHẤT – Tưởng Thưởng Dũng Cảm: Khi lên cấp, tướng phục hồi 150 máu và 200 năng lượng trong 8 giây
Ghép bởi:

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ

Đá bảo hộ

Đá bảo hộ

Hồng ngọc

Hồng ngọc

Lam ngọc

Lam ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.