Vận sức

Vận sức

Vận sức

Vận sức

Vận sức
Tiêu hao: 30 Năng lượng
Thời gian hồi chiêu: 7 / 6 / 5 / 4 / 3s
Jax tích tụ năng lượng vào vũ khí của hắn, khiến đòn đánh hoặc kĩ năng Nhảy Và Nện kế tiếp gây thêm 40 / 85 / 130 / 175 / 220 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.