Blades of Attack Dota 2

Blades of Attack là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Armaments) hoặc ở Side Lane Shop, +9 sát thương.

Blades of Attack Dota 2
Blades of Attack Dota 2
Giá: 420Mua từ cột Armaments
Tăng:+9 Sát thương
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.