Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin
Giá: 2850 (800)
+500 Máu  +70 Giáp
Nội tại DUY NHẤT: Khi bị đánh sẽ làm chậm tốc độ đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1 giây
Kích hoạt DUY NHẤT: Làm chậm tốc độ di chuyển của các kẻ địch xung quanh đi 35% trong 2 giây + 1 giây cho mỗi tổng 200 giáp với 200 kháng phép tướng bạn hiện có trong tầm 500  (60 giây thời gian hồi)
Được ghép từ:

Giáp cai ngục

Giáp cai ngục

Đai khổng lồ

Đai khổng lồ

Giáp lụa

Giáp lụa

Giáp lụa

Giáp lụa

Hồng ngọc

Hồng ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.