Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng
Mỗi lần Jax tấn công cơ bản lên kẻ địch, Jax được 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 % tăng tốc độ đánh trong 2.5s. Phần trăm tốc độ đánh tăng 3 level 1 lần. Hiệu ứng này cộng dồn lên tới 6 lần và vẫn được cộng dồn nếu đòn tấn công bị tránh hoặc bị trượt do mù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.