Kiếm Doran

Kiếm Doran
Kiếm Doran
Kiếm Doran
Giá: 440 (440)
+70 Máu
+7 Sát thương vật lý
+3% Hút máu

Bình luận

Bình luận

Sidebar