lỗi appcrash

Hướng dẫn khắc phục các lỗi máy tính khi sử dụng window, có hình ảnh hoặc video chi tiết đi kèm.

Khắc phục lỗi has stopped working khi chạy game trên Steam

Chào các bạn, chắc hẳn các bạn tìm thấy bài này vì khi cài game để chơi thì bị lỗi “has stopped working” trên Steam. Mình cũng bị lỗi này và sau đây là cách khắc phục lỗi has stopped working khi install game trên Steam, cụ thể ở đây là mình chơi Paladin bị… read more »

Sidebar