Trường điện từ

Trường điện từ

Trường điện từ

Trường điện từ

Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 600 | Thời gian phục hồi: 30s
Phóng những luồng sét nội tại sát thương một kẻ địch ngẫu nhiên cạnh bên. Ngoài ra, Blitzcrank có thể kích hoạt kĩ năng này để sát thương tất cả kẻ địch xung quanh và làm câm lặng chúng trong 0.5 giây, bù lại khả năng phóng sét nội tại sẽ biến mất đến khi Trường Điện Từ hồi lại.
Nội tại: Sét phóng ra từ Blitzcrank đánh vào một kẻ địch lân cận bất kì gây 100/200/300 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi 2.5 giây.
Kích hoạt: Gây 250/375/500 (+100% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và làm câm lặng các đơn vị kẻ địch xung quanh trong 0.5 giây. Nội tại không hoạt đông trong suốt thời gian hồi chiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.