Trượng hư vô

Trượng hư vô
Trượng hư vô
Trượng hư vô
Giá tổng cộng : 2295(1000)
+70 Sức mạnh phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: +35% Xuyên kháng phép
Ghép bởi:

Gậy bùng nổ
Gậy bùng nổ

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật
Sách cũ

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar