Bão tuyết

Bão tuyết

Bão tuyết

Bão tuyết

Tiêu hao: 75 Năng lượng
Tầm: 625
Thời gian phục hồi: 6
Bật tắt: Anivia triệu hồi ra một cơn mưa băng giá, gây 80/120/160 (+25% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây và làm các đơn vị trúng chiêu bị Hạ Nhiệt, làm chậm 20% Tốc độ Di chuyển và tốc độ đánh trong 1s. Tiêu hao 40/50/60 Năng lượng mỗi giây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.