Tê cóng

Tê cóng

Tê cóng

Tê cóng

Tiêu hao: 50/60/70/80/90 Năng lương
Tầm: 650
Thời gian phục hồi: 5s
Anivia vỗ cánh chưởng một luồng gió lạnh vào một mục tiêu, gây 55/85/115/145/175 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Nếu mục tiêu đã bị Hạ Nhiệt, chúng phải chịu gấp đôi sát thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.