Biến chuyển pha

Biến chuyển pha

Biến chuyển pha

Biến chuyển pha

Biến chuyển pha
Tiêu hao: 40/50/60/70/80 mana
Thời gian hồi chiêu: 15/13/11/9/7s
Tầm thi triển: 325 khoảng cách
Ekko lướt một khoảng cách về một hướng xác định. Khi hoàn thành cú nhảy, Ekko tăng 300 tầm đánh ở đòn đánh thường tiếp theo, rồi nhảy đến mục tiêu để gây thêm 50/80/110/140/170 (+20% sát thương phép) đồng thời áp dụng hiệu ứng trên đòn đánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.