Biến chuyển pha

Biến chuyển pha

Biến chuyển pha

Biến chuyển pha

Biến chuyển pha
Tiêu hao: 40/50/60/70/80 mana
Thời gian hồi chiêu: 15/13/11/9/7s
Tầm thi triển: 325 khoảng cách
Ekko lướt một khoảng cách về một hướng xác định. Khi hoàn thành cú nhảy, Ekko tăng 300 tầm đánh ở đòn đánh thường tiếp theo, rồi nhảy đến mục tiêu để gây thêm 50/80/110/140/170 (+20% sát thương phép) đồng thời áp dụng hiệu ứng trên đòn đánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *