Đột phá thời gian

Đột phá thời gian

Đột phá thời gian

Đột phá thời gian

Đột phá thời gian
Tiêu tốn: 100 mana
Thời gian hồi chiêu: 110/90/70s
Ekko đảo ngược thời gian, vào trạng thái không thể nhận sát thương và không thể bị chọn làm mục tiêu trước khi tái xuất hiện nơi hắn ta ở 4s trước. Khi tái xuất hiện, Ekko hồi lại một lượng máu 100/150/200 + 20/25/30% (+1% mỗi 30 AP) tương ứng sát thương nhận vào trong 4s đồng thời gây sát thương 200/350/500 (+130% sát thương phép) lên tất cả kẻ địch gần kề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.