Đánh xa

Các loại tướng có khả năng đánh xa

Kindred

Kindred – Thợ săn vĩnh cửu Thông tin cơ bản  975  7800 Máu: 1985 khi lv 18 Kháng phép: 30 khi lv 18 Hồi máu: 19.35 khi lv 18 Sát thương: 86.4 khi lv 18 Năng lượng: 895 khi lv 18 Tầm đánh: 500 khi lv 18 Hồi năng lượng: 13.77 khi lv 18 Tốc… read more »

Anivia

Anivia – Phượng Hoàng Băng Thông tin cơ bản  790  3150 Máu: 1658 khi lv 18 Kháng phép: 30 khi lv 18 Hồi máu: 14.9 khi lv 18 Sát thương: 105.8 khi lv 18 Năng lượng: 1247 khi lv 18 Tầm đánh: 600 khi lv 18 Hồi năng lượng: 19.6 khi lv 18 Tốc độ đánh:… read more »

Sidebar