Pháp sư

Các loại tướng có khả năng đánh xa

Anivia

Anivia – Phượng Hoàng Băng Thông tin cơ bản  790  3150 Máu: 1658 khi lv 18 Kháng phép: 30 khi lv 18 Hồi máu: 14.9 khi lv 18 Sát thương: 105.8 khi lv 18 Năng lượng: 1247 khi lv 18 Tầm đánh: 600 khi lv 18 Hồi năng lượng: 19.6 khi lv 18 Tốc độ đánh:… read more »

Annie

Annie – Đứa trẻ bóng tối 260 450 Thông tin cơ bản Máu: 1804 khi lv 18 Kháng phép: 30 khi lv 18 Hồi máu: 14.8 khi lv 18 Sát thương: 95 khi lv 18 Năng lượng: 1184 khi lv 18 Tầm đánh: 575 khi lv 18 Hồi năng lượng: 19.6 khi lv 18 Tốc độ… read more »

Sidebar