Chùy gai Malmortius

Chùy gai Malmortius

Chùy gai Malmortius

Chùy gai Malmortius

Chùy gai Malmortius
Giá: 3200 (975)
+60 Sát thương vật lí  +40 Kháng phép
Nội tại DUY NHẤT: +1 Sát thương Vật lí theo mỗi 2% Máu tối đa đã tổn thất, lên đến tối đa +35 Sát thương Vật lí.
Nội tại DUY NHẤT – Bảo Hiểm Ma Pháp: Nếu bạn nhận phải sát thương phép khiến bạn còn thấp hơn 30% máu tối đa, bạn sẽ nhận được một chiếc khiên hấp thụ 400 sát thương phép trong 5 giây (90 giây thời gian hồi)
Được ghép bởi:

Cuốc chim

Cuốc chim

Kiếm răng cưa

Kiếm răng cưa

Kiếm dài

Kiếm dài

Áo vải

Áo vải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.