Gươm của vua vô danh

Gươm của vua vô danh

Gươm của vua vô danh

Gươm của vua vô danh

Gươm của vua vô danh
Giá: 3200 (700)
+25 Sát thương vật lí  +40% Tốc độ đánh
+10% Hút máu
Nội tại Duy Nhất: Các đòn đánh trúng đích của bạn gây 8% số máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương vật lí cộng thêm (tối đa 60 lên quái)
Kích hoạt Duy Nhất: Gây 10% số máu tối đa của tướng mục tiêu (tối thiểu 100) thành sát thương vật lí, đồng thời hồi máu cho bạn bằng với số đó, và đánh cắp 25% tốc độ di chuyển của nạn nhân trong 3 giây (90 giây thời gian hồi)
Được ghép bởi:

Cung gỗ

Cung gỗ

Kiếm hải tặc

Kiếm hải tặc

Dao găm

Dao găm

Dao găm

Dao găm

Kiếm dài

Kiếm dài

Huyết trượng

Huyết trượng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.