Dota 2: bản cập nhật 7.00 thay đổi về Item

Abyssal blade
Cơ hội block sát thương giảm từ 100% thành 50%
Tăng khả năng giảm sát thương thường từ đòn đánh kể địch từ 40/20 (melee/ranged) lên 70/35

Aether Lens
Cự ly dùng kỹ năng được cộng thêm tăng từ 200 lên 220
Recipe tăng giá từ 550 lên 600

Assault Cuirass
Tốc độ đánh bản thân giảm từ 35 xuống 30
Tốc độ đánh aura tăng từ 20 lên 25

Bloodstone
Không còn làm giảm thời gian hồi sinh ít hơn 1s

Bottle

Hồi phục chỉ bị mất khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công (cùng với Clarity Potion, Healing Salve, và Urn)
Bottle chỉ sử dụng được 2 lượt khi làm đầy bằng Bounty Rune (sẽ tự động dùng Bounty Rune nếu bình đầy)

Bracer
Recipe giảm từ 210 xuống 190

Cheese
Mana hồi phục tăng từ 1000 lên 1500

Clarity Potion
Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công

Crimson Guard
Cơ hội block sát thương giảm từ 100% xuống 50%
Giảm sát thương từ đòn đánh thường 32/16 (meele/ranged) lên 70/35
Block sát thương tăng từ 55 lên 60
Guard giờ có thể sử dụng lên công trình

Daedalus
Sát thương tăng thêm giảm từ 81 xuống 76
Crit tăng từ 2.2x lên 2.3x

Diffusal Blade

Diffu bây giờ chỉ có thể sử dụng lên đối phương (không thể dùng lên bản thân)
Mana chém mất trên illusion giảm từ 20/10 xuống 16/8
Mana chém mất trên hero tăng từ 40 lên 50
Sát thương Diffu theo mỗi mana giảm từ 100% xuống 80%

Dragon Lance
Strength giảm từ 13 xuống 12

Drum of Endurance (làm lại)
Swiftness Aura giờ là +20 aura tốc độ di chuyển
Intel công thêm giảm từ 9 xuống 6
Công thức hiện tại yêu cầu Sage’s Mask thay vì Ring of Regeneration
Cung cấp +50% Mana Regeneration thay vì 3 Health Regeneration

Dust of Appearance
Không còn cần 5 mana để sử dụng

Enchanted Mango
Bán đi sẽ cho 110 gold

Eye of Skadi
Không còn là Unique Attack Modifier

Gem of True Sight
True Sight không còn cấp cho illusion

Glimmer Cape
Cooldown giảm từ 16s xuống 14s

Heart of Tarrasque
Lượng hồi phục tăng từ 4.75% lên 7%

Healing Salve
Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công

Heaven’s Halberd
Thời gian làm chậm tăng từ 4s lên 5s
Cơ hội xuất hiện Maim tăng từ 20 lên 24%

Helm of the Dominator (làm lại)
Dominate không cần 75 mana
Mục tiêu bị thu phục bây giờ có 425 tốc độ di chuyển thay vì 350
Sẽ chỉ có thể thu phục 1 creep 1 lần (hạn chế số lượng item giống nhau)
Làm lại công thức và chỉ số:
Công thức:
Headdress (575)
Gloves of Haste (500)
Recipe (725)
Tổng: vẫn như cũ 1800
Chỉ số:
+6 All Stats
+10 Attack Speed
+10 Attack Speed Aura
+8 HP Regen Aura
Kỹ năng kích hoạt Dominate

Infused Raindrop
Cooldown tăng từ 6s lên 7s

Iron Talon
Không còn làm tăng tỷ lệ (40%/15%) sát thương cơ bản
Bây giờ cung cấp +24/7 sát thương cộng thêm đối với mục tiêu không phải hero (thay đổi này ảnh hưởng đến Quelling Blade, nhưng không ảnh hưởng Battle Furry)
Sát thương cộng thêm tác dụng với cả Roshan
Cooldown tăng từ 14 lên 20

Maelstrom
Maelstrom giờ có cooldown giật sét 0.2s
Không còn là Unique Attack Modifier

Morbid Mask
Giá tăng từ 900 lên 1200
Giờ cung cấp thêm 15 sát thương

Mask of Madness (làm lại)
Làm lại công thức và chỉ số:
Công thức:
Morbid Mask (1200)
Recipe (700)
Tổng: 1900 (trước 1800)
Chỉ số:
+15% hút máu
+15 Damage
Kỹ năng kích hoạt Berserk
Cho 100 Attack Speed và 17% Movement Speed trong 8s. Cooldown: 20s
Khi kích hoạt, bạn bị silence và -5 giáp

Medallion of Courage
Không còn tác động một nửa lên Roshan

Mjollnir
Giờ có cooldown giật sét 0.2s
Không còn Unique Attack Modifier

Monkey King Bar
Không còn +15 Attack Speed

Moon Shard
Tầm nhìn đêm tăng từ 250 lên 300

Necronomicon
Đệ Warrior đổi dạng tấn công từ Basic sang Piercing
Damage đệ Warrior tăng từ 45/60/75 lên 75/100/125
Mana đệ Warrior chém mất giảm xuống từ 25/50/75 còn 20/30/40
Archer và Warrior đổi dạng giáp từ hero sang Basic
Đốt mana của Archer cooldown từ 20 xuống 7

Oblivion Staff
Sát thương giảm từ 15 xuống 10
Intel tăng từ 6 lên 10

Octarine Core
Không còn +50% Mana Regeneration

Poor Man’s Shield
Giảm tỷ lệ chặn sát thương từ đơn vị không phải hero từ 53% xuống 50%

Quelling Blade
Không còn tăng phần trăm (40%/15%) sát thương cơ bản
Bây giờ cung cấp +24/7 sát thương đối với mục tiêu không phải hero
Sát thương cộng thêm giờ có tác dụng với Roshan

Radiance
Sát thương đốt tăng từ 50 lên 60
Sát thương trên illusion giảm từ 50 xuống 40

Rod of Atos (làm lại)
Hoạt động như Root và làm lộ tàng hình nếu có trong 2s
Cooldown tăng từ 10 lên 16
Phạm vi sử dung giảm 1200 xuống 1000
Sự dụng phóng ra 1 viên đạn 1500-speeds thay vì tác dụng lên mục tiêu luôn

Sange
Thời gian làm chậm tăng từ 4s lên 5s
Tỷ lệ xuất hiện Maim tăng từ 20 lên 24%

Satanic (làm lại)
Làm lại công thức và chỉ số
Công thức:
Reaver (3000)
Morbid Mask (1200)
Mithril Hammer (1600)
Tổng: 5800 (trước 5900)
Chỉ số:
+50 Damage
+25% hút máu
+25 Strength
Kích hoạt kỹ năng Unholy Rage

Shadow Amulet
Thời gian làm mờ giảm từ 1.5 xuống 1.25
Cooldown sử dụng vào đồng minh giảm từ 10 xuống 7

Solar Crest
Không còn tác dụng nửa giá trị vào Roshan

Soul Booster
Không còn cung cấp +50% Mana Regeneration

Soul Ring
Giá công thức tăng từ 125 lên 150

Talisman of Evasion
Né tránh giảm từ 25% xuống 20%
Giá giảm từ 1700 xuống 1450

Tome of Knowledge
Lượng xp nhận vào thay đổi 425 thành 500/600/700/800/… tùy vào số lượng đã sử dung của team bạn

Urn of Shadows
Hồi phục chỉ bị ngắt khi dính sát thương từ hero địch hoặc Roshan tấn công

Vanguard
Tỉ lệ chăn sát thương vật lý giảm 100% xuống 50%
Khả năng chặn tăng từ 32/16( melee/ ranged) lên 70/35

Vladmir’s Offering
Không còn có 300 gold công thức( vẫn giữ nguyên giá cũ do Morbid Mask tăng giá)

Wind Lace
Giá tăng từ 235 lên 250

Theo Playdota.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.