Circlet Dota 2

Circlet

Circlet

Giá:165Mua từ cột Attributes
Tăng:+2 Agility
+2 Strength
+2 Intelligence
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:
40px-bracer_icon40px-magic_wand_icon40px-null_talisman_icon40px-wraith_band_icon
40px-slippers_of_agility_icon

Circlet là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.
Một Circlet cho bạn 40 máu, 0.06 hồi máu, 0.29 giáp, 2 tốc đánh, 24 mana, 0.08 hồi mana, 0.125% sát thương phép và 2 sát thương tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.