Trang Attributes Dota 2

Thư viện Dota 2, Dota 2 wiki, hướng dẫn chơi dota 2 mới nhất, các trang bị trong Dota 2, mẹo Dota 2, Tips dota 2

Staff of Wizardry Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes Tăng: +10 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Một Staff of Wizardry cho bạn 120 mana, 0.4 hồi mana và 0.625% sát thương phép (riêng Intelligence Hero 10 sát thương tay).

Blade of Alacrity Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes Tăng: +10 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Blade of Alacrity là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.Một Blade of Alacrity cho bạn 1.43 giáp và 10 tốc đánh (riêng agility heroes được thêm 10 sát thương tay).

Ogre Club Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes Tăng: +10 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Ogre Club là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Ogre Club cho bạn 200 máu và 0.3 hồi máu (riêng strength Hero được thêm 10 sát thương tay).

Robe of the Magi Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Robe of the Magi là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop Một Robe of the Magi cho bạn 72 mana, 0.24 hồi mana và 0.375% sát thương kĩ… read more »

Belt of Strength Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Belt of Strength là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Belt of Strength cho bạn 120 máu và 0.18 hồi máu (riêng strength Hero được thêm 6 sát… read more »

Band of Elvenskin Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Band of Elvenskin là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Band of Elvenskin cho bạn 0.86 giáp và 6 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm… read more »

Circlet Dota 2

Giá:165 Mua từ cột Attributes Tăng: +2 Agility +2 Strength +2 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Circlet là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Circlet cho bạn 40 máu, 0.06 hồi máu, 0.29 giáp, 2 tốc đánh, 24 mana, 0.08 hồi mana, 0.125% sát thương phép… read more »

Mantle of Intelligence Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép Mantle of Intelligence là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Mantle of Intelligence cho bạn 36 mana, 0.12 hồi mana và 0.1875% sát thương kĩ năng (riêng Intelligence intelligence Hero được thêm… read more »

Slippers of Agility Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Slippers of Agility là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Slippers of Agility cho bạn 0.43 giáp và 3 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm… read more »

Gauntlets of Strength Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Gauntlets of Strength là một trang bị có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Gauntlets of Strength cho bạn 60 máu và 0.09 hồi máu (riêng Hero dạng Strength được thêm 3 sát thương tay ).

Sidebar