Blade of Alacrity Dota 2

Blade of Alacrity

Blade of Alacrity Dota 2

Giá:1000Mua từ cột Attributes
Tăng:+10 Agility
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Blade of Alacrity là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.Một Blade of Alacrity cho bạn 1.43 giáp và 10 tốc đánh (riêng agility heroes được thêm 10 sát thương tay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.