Belt of Strength Dota 2

Belt of Strength
Belt of Strength
Giá:450Mua từ cột Attributes
Tăng:+6 Strength
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Belt of Strength là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop.
Một Belt of Strength cho bạn 120 máu và 0.18 hồi máu (riêng strength Hero được thêm 6 sát thương).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar