Robe of the Magi Dota 2

Robe of the Magi
Robe of the Magi
Giá:450Mua từ cột Attributes
Tăng:+6 Intelligence
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Robe of the Magi là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop
Một Robe of the Magi cho bạn 72 mana, 0.24 hồi mana và 0.375% sát thương kĩ năng (riêng intelligence Hero được thêm 6 sát thương tay).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar