Band of Elvenskin Dota 2

Band of Elvenskin

Band of Elvenskin

Giá:450Mua từ cột Attributes
Tăng:+6 Agility
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Band of Elvenskin là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop.
Một Band of Elvenskin cho bạn 0.86 giáp và 6 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm 6 sát thương tay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.