Slippers of Agility Dota 2

Slippers of Agility

Slippers of Agility

Giá:150Mua từ cột Attributes
Tăng:+3 Agility
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:
40px-poor_mans_shield_icon40px-wraith_band_icon
40px-slippers_of_agility_icon

Slippers of Agility là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop.
Một Slippers of Agility cho bạn 0.43 giáp và 3 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm 3 sát thương tay).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.