Mantle of Intelligence Dota 2

Mantle of Intelligence
Mantle of Intelligence
Giá:150Mua từ cột Attributes
Tăng:+3 Intelligence
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép
40px-null_talisman_icon
40px-mantle_of_intelligence_icon

Mantle of Intelligence là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.
Một Mantle of Intelligence cho bạn 36 mana, 0.12 hồi mana và 0.1875% sát thương kĩ năng (riêng Intelligence intelligence Hero được thêm 3 sát thương tay).

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar