Gậy quá khổ

Gậy quá khổ
Gậy quá khổ
Gậy quá khổ
Giá:1600
+80 sức mạnh phép thuật

Những trạng bị có thể ghép được từ Gậy quá khổ:

Đồng hồ cát Zhonya
Đồng hồ cát Zhonya

Mũ phù thủy Rabadon
Mũ phù thủy Rabadon

Vọng âm của Luden
Vọng âm của Luden

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar