Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden
Giá: 3100(650)
+120 sức mạnh phép thuật, +7% tốc độ di chuyển, NỘI TẠI DUY NHẤT: Tăng điểm cộng dồn mỗi khi di chuyển hoặc dùng phép. Tại 100 điểm, phép tiếp theo sẽ gây thêm 100 (+0.15 sức mạnh phép thuật) sát thương phép cho tối đa 4 mục tiêu cạnh đó. Có áp dụng hiệu ứng khi dùng phép (Hút Máu Phép, Rylai,…).
Ghép bởi:

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.