Tốc độ di chuyển

Trang bị có thuộc tính Giảm thời gian hồi chiêu

Giáp tâm linh

Giáp tâm linh Giá: 2750 (500) +55 Kháng phép  +400 Máu +10% thời gian hồi chiêu Nội tại: +100% hồi máu cơ bản Nội tại DUY NHẤT: Tăng tốc độ, hiệu ứng hồi máu và hút máu của bản thân thêm 20% Được ghép từ:  

Tam hợp kiếm

Tam hợp kiếm Giá: 3628 (3) +30 Sát thương Vật lí +30 Sức mạnh Phép thuật +30% Tốc độ Đánh +10% Tỉ lệ Chí mạng +8% Tốc độ Di chuyển +250 Máu +200 Năng lượng Nội tại DUY NHẤT – Cuồng Bạo: Các đòn đánh thường tăng 20 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây khi trúng mục tiêu…. read more »

Giày cuồng nộ

Giày cuồng nộ Giá: 1000 (225) +25% Tốc độ đánh Nội tại DUY NHẤT – Tăng Tốc Chạy: +45 tốc độ di chuyển Được ghép bởi:  

Giày Ninja

Giày Ninja Giá: 1000 (375) +25 Giáp Nội tại DUY NHẤT: Giảm sát thương nhận vào từ các đòn đánh cơ bản đi 10% (không tính trụ) Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ chạy (không cộng dồn với các loại giày khác) Được ghép bởi:  

Giày thủy ngân

Giày thủy ngân Giá: 1200 (375) +25 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ di chuyển (Không cộng dồn với các loại giày khác) Nội tại DUY NHẤT: +35% Kháng hiệu ứng (Kháng hiệu ứng giảm thời gian hiệu lực của choáng, làm chậm, khiêu khích, sợ hãi, câm lặng, mù và chôn… read more »

Giày thường

Giày thường Giá: 325 Giới hạn còn 1 Nội tại DUY NHẤT: +25 tốc độ di chuyển (Nội tại DUY NHẤT trùng tên không cộng dồn với nhau)  

Song kiếm tai ương

Song kiếm tai ương Giá:3000(950) +80 Sức mạnh phép thuật +250 Năng lượng +5% Tốc độ di chuyển Nội tại DUY NHẤT – Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm 75% dame phép thuật + 50% sức mạnh phép thuật của bạn (2… read more »

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden Giá: 3100(650) +120 sức mạnh phép thuật, +7% tốc độ di chuyển, NỘI TẠI DUY NHẤT: Tăng điểm cộng dồn mỗi khi di chuyển hoặc dùng phép. Tại 100 điểm, phép tiếp theo sẽ gây thêm 100 (+0.15 sức mạnh phép thuật) sát thương phép cho tối đa 4 mục tiêu cạnh… read more »

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng Giá:850(415) +30 Sức mạnh Phép thuật Nội tại DUY NHẤT: +5% Tốc độ Di chuyển Tạo bởi: Có thể ghép thành:

Sidebar